For forsikringsselskaper og forsikringsmeglere

Vår rettshjelpsforsikring gir deg muligheten til å tilby en bredere og mer konkurransedyktig rettshjelpsdekning til dine forsikringskunder.

Rettshjelpsforsikringen kan både tilbys via andre forsikringsgivere, på toppen av en allerede eksisterende forsikring (LegalPluss), eller som et ekstra forsikringsprodukt til utvalgte kunder/grupper (LegalTotal). Dekningen tilbys direkte eller gjennom forsikringsmeglere, og skreddersys etter dine kunders ønsker og behov.

LIG tilbyr i tillegg advokatforsikring som et skreddersydd selvstendig produkt til ulike kundegrupper og forsikringspooler hos forsikringsmeglere.

Produkter


LegalPluss:

En utvidet Advokatforsikring som er inkludert i et eksisterende skadeforsikringsprodukt, f.eks. båtforsikring, innboforsikring, motorforsikring, kontorforsikring, styrevervforsikring e.l.

LegalTotal:

En selvstendig advokatforsikring som kjøpes separat og som et tillegg til øvrige forsikringsprodukter som personene eller selskapet har.

Ønsker du som organisasjon, forening, forsikringsselskap eller forsikringsmegler å styrke din posisjon overfor dine kunder? Ta kontakt med oss!

Selv om en advokatforsikring er svært god, kan det oppstå behov for en bredere advokatforsikring som dekker flere områder og i et større omfang. Våre rettshjelpsdekninger er bredere, ved at de dekker flere områder og er større i omfang.
|Silje Aune Gammelli
|Daglig leder
|Legal Insurance Group

En utvidet Advokatforsikring som er inkludert i et eksisterende skadeforsikringsprodukt, f.eks. båtforsikring, innboforsikring, motorforsikring, kontorforsikring, styrevervforsikring e.l.

En selvstendig advokatforsikring som kjøpes separat og som et tillegg til øvrige forsikringsprodukter som personene eller selskapet har.

Kontaktinformasjon

Universitetsgata 8, 0164 OsloTelefon: +47 21 41 59 15E-post: post@legalinsurance.no