Uten advokatforsikring bedrift hos Legal Insurance Group ville vår bedrift antagelig tapt nærmere to millioner kroner. En kontrakt med en ny leverandør var svært urimelig. Rask og effektiv advokatbistand ble redningen for oss.

Har du spørsmål?

Advokatforsikring bedrift – fordi langvarige konflikter aldri lønner seg.

Advokatforsikring bedrift

Bedrifter som kjøper og selger varer eller tjenester, risikerer å havne i juridiske tvister. Det er nesten uunngåelig. Med advokatforsikring fra Legal Insurance Group, har deres bedrift tilgang på advokatbist and før, under og etter en eventuell konflikt.

I samarbeid med vår partner Legal 24, skreddersyr vi advokatbistanden til dine ønsker og behov. Vi tilbyr fullverdig advokathjelp innenfor de mest relevante rettslige områdene for små og mellomstore bedrifter.

Du får:

  • Trygghet og bistand i de rettsområdene som er relevante for din bedrift, f.eks. selskapsrett, kontraktsrett, husleierett, arbeidsrett.
  • X antall timer rådgivning fra advokat per år.
  • Dekning av juridiske kostnader opp til X antall millioner kroner dersom saken må løses i rettssystemet.
  • Full dekning av egne og eventuelt idømte saksomkostninger.
Det er ikke tvil om at advokatforsikring bedrift er en forsikring som gir en trygghet som ikke alltid bare kan måles i penger. Denne type problemstillinger og eventuelle tvister kan handle om store summer, som igjen kan sette arbeidsplasser i fare. Det handler om menneskers liv, og det ansvaret som ligger på bedriftlederens skuldre.”
Silje Aune Gammelli|Daglig leder|Legal Insurance Group|

Advokatforsikring bedrift trygger arbeidsplasser og sikrer bedriftsledere.

Mer tid til bedriftsledelse

Hverdagen for bedriftsledere er krevende, også uten juridiske tvister. Med Advokatforsikring Bedrift bruker du mindre tid på å forebygge konflikter og løse tvister, og mer tid på å skape gode resultater for din bedrift.

Les mer

Egen advokat – uten timepris

Forsikringen dekker egne og eventuelle idømte saksomkostninger opp til x millioner kroner per sak. Helt til Høyesterett, om nødvendig.

Les mer

Skreddersydd

Advokatforsikring Bedrift kan tegnes direkte via forsikringsgivere eller via forsikringsmeglere. Forsikringen kan også tilbys via andre forsikringsgivere som del av allerede eksisterende forsikring (Legalpluss), eksempelvis kontorforsikring, styrevervforsikring og liknende, eller som et eget produkt (Legal Total).

Er du engasjert i et forsikringsselskap eller hos en forsikringsmegler og ønsker å styrke din posisjon overfor dine kunder? Ta kontakt med oss.

Synes du dette er interessant for din bedrift? Tips din arbeidsgiver om advokatforsikring bedrift fra Legal Insurance Group.

Ta kontakt om Advokatforsikring Bedrift fra LIG.

Advokatforsikring Bedrift er tilgjengelig for alle bedrifter og kjeder i Norge.


Advokatforsikring Bedrift kan tilpasses den enkelte bedrift.

Kontaktinformasjon

Universitetsgata 8, 0164 OsloTelefon: +47 21 41 59 15E-post: post@legalinsurance.no